Egyes képzéseink pontszerző képzésként is elérhetők, mint szabadon választható elméleti továbbképzések,
melyeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) minősített.

Azok az egészségügyi szakdolgozók, akik hivatalos szakmai képesítéssel rendelkeznek, szakmacsoportjuknak megfelelően 5 évente kredit pontok gyűjtésére kötelezettek.
Jelenleg az összegyűjtendő kreditpontok száma: 150 pont.

Pontszerzésre csak aktív, működési nyilvántartási számmal rendelkező egészségügyi szakdolgozó jogosult!
Utólagos beszámításra nincs lehetőség!

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének a szabályait az Eütv., továbbá a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új jogszabály:
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza.
(A korábban hatályos 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet hatályon kívül helyezésre került.)

A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak – a rendelet 1.§ alapján:
a) kötelező szakmacsoportos elméleti,
b) szabadon választható elméleti, és
c) gyakorlati
továbbképzési formákban kell részt vennie.

Jelenleg elérhető pontszerző tanfolyamaink:

Tanfolyam neveNyilvántartási számPontértékSzakmacsoportok
Reflexzóna-terápiás talpmasszázs tanfolyamSZTK-A-3519/202010 pont 9, 17

Szakmacsoportok, melyek a kredit pontokat felhasználhatják [A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerint]:

2012. január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását a továbbképzési rendelet alapján ÁEEK végzi.

A működési nyilvántartási kérelmeket továbbra is a Hivatalhoz kell benyújtani, de a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a 2012. január 1-jét követően beérkező szakdolgozói kérelmek esetében, a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a ÁEEK-tól a Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése!

A fentiekre tekintettel az egészségügyi szakdolgozóknak a már meglévő továbbképzési pontigazolásait (elméleti, gyakorlati) nem a Hivatalhoz, hanem a ÁEEK (Budapest 1085, Horánszky utca 15.) részére kell megküldenie.

FONTOS! Pontszerzésre csak azok jogosultak, akik rendelkeznek EÜ szakdolgozói alap vagy működési nyilvántartási számmal.
Egy éven belül több, különböző témájú tanfolyamon is lehetséges a pontszerzés.